تفاوت برنج کارخانه‌ای و برنج سورت شده چیست ؟​

برداشت برنج

تفاوت برنج کارخانه‌ای و برنج سورت شده چیست ؟​

 تفاوت برنج سورت شده و بوجار در کارخانه

برنج کارخانه یا بوجار چیست ؟

در مراحل تبدیل شلتوک به برنج سفید بعد از برنج بر اثر  اصطکاک دستگاه پوست کن  برنج شکسته میشه که به صورت  نیم دانه سر شکسته لاشه داخل بقیه برنج قاطی می شود  وبعد پوست کن داخل الکه دستگاه بوجار کارخانه میشود  مقدار زیاد آن از برنج دانه درشت جدا می شود و به  برنج نهایی دارای ۱۰ الی ۲۰ درصد  خورده یا همان نیم دانه یا سرلاشه میباشد  به این برنج که داخل کارخانه می باشد برنج الکه کارخانه ای یا بوجار  کارخانه ای می گویند

برنج سورت شده چیست ؟

برنج سورت شده همان برنج کارخانه ای هستش که با این تفاوت مخخ  در مرحله جداسازی در سورتینگ توسط دستگاه کالر سورتر  پیشرفته برنج های سر شکسته و نیم دانه و برنج هایی که  رنگ شان متفاوت با دیگر  برنجها است و  دانه های تخم علف های هرز و تمام ضایعات دیگر که داخل برنج  الکه کارخانه‌ای های وجود دارد  را جداسازی میکند  محصول نهایی برنج سورت شده و سرلاشه و ضایعات مرغی است

دیدگاه‌ها 0

*
*

×

گروه پشتیبانی

×